ادامه آموزش Android و HTML

تاریخ جلسه:

دوشنبه 14 اسفند 1396

ارائه دهنده:

آقای مهندس عرب زاده (Android) پروژه کتابخانه
آقای مهندس محمدی (HTML)

در زیر می توانید فایل های مربوط به مطلب ارائه شده را دریافت نمایید:

برنامه کتابخانه
حجم: 2.89 مگابایت