مقدمه ای بر آموزش اندروید

تاریخ جلسه:

دوشنبه 23 بهمن 1396

در زیر می توانید فایل های مربوط به مطلب ارائه شده را دریافت نمایید:

کتاب فارسی آموزش اندروید
حجم: 16.2 مگابایت
کتاب آموزش اندروید head first نسخه دوم part1
حجم: 5.05 مگابایت
کتاب آموزش اندروید head first نسخه دوم part2
حجم: 5.05 مگابایت