این سایت متعلق به گروه کامپیوتر دانشگاه صفاهان اصفهان می باشد.

هدف از ایجاد سایت، قرار دادن گزارش و خلاصه ای از مطالب ارائه شده در جلسات دورهمی گروه می باشد.