معرفی توزیع های مختلف لینوکس برای اهداف مختلف

تاریخ جلسه:

دوشنبه 4 دی 1396

ارائه دهنده:

مهندس سید مصطفی سیدی

در زیر می توانید فایل های مربوط به مطلب ارائه شده را دریافت نمایید:

اسلاید
حجم: 9.02 مگابایت