ساخت ربات تلگرام

با برنامه نویسی به زبان #C

تاریخ جلسه:

دوشنبه 26 تیر 1396

ارائه دهنده:

مهندس صمدیه

آدرس منابع برای مطالعه بیشتر:

در زیر می توانید فایل های مربوط به مطلب ارائه شده را دریافت نمایید:

اسلاید ساخت تلگرام
حجم: 3.85 مگابایت

پروژه ساخت روبات تلگرام
حجم: 3.81 مگابایت