مروری بر چند نرم افزار گرافیکی

تاریخ جلسه:

دوشنبه 1 آبان 1396

ارائه دهنده:

مهندس کیومرث احمدی

آدرس منابع برای مطالعه بیشتر:

در زیر می توانید فایل های مربوط به مطلب ارائه شده را دریافت نمایید:

Samples Part1
حجم: 30 مگابایت

Samples Part2
حجم: 8.05 مگابایت