نیازمندی های بازار کار IT

تاریخ جلسه:

دوشنبه 29 آبان 1396

ارائه دهنده:

مهندس محمد عشاقی

آدرس منابع برای مطالعه بیشتر:


در زیر می توانید فایل های مربوط به مطلب ارائه شده را دریافت نمایید:

اسلاید
حجم: 1.19 مگابایت