نصب گنو/لینوکس مینت

تاریخ جلسه:

شنبه 31 تیر 1396

ارائه دهنده:

مهندس خلیلی

آموزش تصویری نصب گنو/لینوکس توزیع مینت، میتونید از این صفحه دیدن کنید.