شروع کار با لینوکس

تاریخ جلسه:

دوشنبه 26 تیر 1396


ارائه دهنده:

مهندس خلیلی


در زیر می توانید فایل های مربوط به مطلب ارائه شده را دریافت نمایید:

تصاویر
حجم: 3.63 مگابایت